CÁCH GIẶT GHẾ SOFA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG GHẾ LÂU DÀI