DỊCH VỤ PHUN KHỬ KHUẨN NGỪA COVID-19

Đại dịch COVID-19 là một đại dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng trên toàn thế giới, đây là đại dịch truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2. Dịch bệnh này bắt đầu xuất hiện từ tháng 12 năm 2019, với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận là thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung Quốc.