Tiến hành vệ sinh nhà xưởng và những điều cần lưu ý