Công trình thực hiện dịch vụ giặt ghế, giặt thảm, chà sàn tại PVcombank