SỨ MỆNH CÔNG TY 2 Tháng 1 năm 2017
SỨ MỆNH CÔNG TY

SỨ MỆNH CÔNG TY

  Với sản phẩm: Chất lượng tối ưu. Với khách hàng: Tận tâm phục vụ. Với nhà đầu tư: Nguồn sinh lợi dồi dào.   Với đối tác: Bạn đồng hành tin cậy. Với đội ngũ nhân viên: Điểm tựa tỏa sáng. Với xã hội: Thượng tôn...

THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC 2 Tháng 1 năm 2017
THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý khách hàng, các đối tác và các nhà đầu tư! Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Vệ Sinh Công Nghiệp Năm Sao, tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị cùng gia đình lời tri ân, lời chúc sức khỏe...

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 2 Tháng 1 năm 2017
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Yếu tố Uy tín: Đặt chữ Tín lên hàng đầu với phương châm xuyên suốt mọi quá trình phát triển của Công ty: Nói thực - Làm thực - Tạo nên giá trị thực.  Yếu tố Nhân lực: Đặt Con Người và yếu tố nhân văn vào vị trí...